ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η εξειδικευμένη ομάδα για τους εταιρικούς μας πελάτες   θα οργανώσει μέχρι την  τελευταία λεπτομέρεια και θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τις εταιρικές σας  εκδηλώσεις, συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις και ταξίδια κινήτρων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν επίσης την οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων, ενοικίαση χώρων  για τις εκδηλώσεις σας καθώς και υπηρεσίες μεταφορών.