Οι δεσμεύσεις μας

wave0 (1)

Στην Ask2Travel, τηρούμε πολύ υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ηθικής συμπεριφοράς. Η δέσμευσή μας είναι να συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους κανόνες και τις αρχές που αφορούν την ακεραιότητα και την αποτροπή της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Αυτή η δέσμευση ισχύει για όλη την εταιρεία μας, από την ανώτατη διοίκηση μέχρι τους υπαλλήλους σε κάθε επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και απορρίπτουμε απολύτως την παιδική εργασία και οποιαδήποτε εκμετάλλευση ανθρώπων. Επίσης, είμαστε αφοσιωμένοι στην τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων, της υγείας και ασφάλειας, της ασφάλειας των πληροφοριών και της παροχής καλών υπηρεσιών. Δεν κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτά τα θέματα. Επιδιώκουμε συνεχώς να προλαμβάνουμε τη ρύπανση και να διασφαλίζουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους τους υπαλλήλους μας.

Στην Ask2Travel, έχουμε δεσμευτεί να εξαλείψουμε τους κινδύνους σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας. Στα μάτια μας, οι εργαζόμενοί μας είναι η πλέον πολύτιμη αξία μας, και είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε ένα υποστηρικτικό, ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας.

Οι δεσμεύσεις μας είναι πράξεις και αποτελούν τη βάσεις πάνω στις οποίες χτίζουμε την εταιρεία μας. Επιδιώκουμε να έχουμε θετική επίδραση στην κοινωνία μας και δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο